AARP Long Term Care Insurance

Ang seguro sa AARP ay isang patakaran sa pangmatagalang na umaabot sa karaniwang pagkakasakop ng Medicare. Ang mga planong ito ay tumutulong sa iyo na matuklasan ang mga solusyon upang pangalagaan ang iyong mga mahal sa buhay.Sinasaklaw ng seguro ng AARP ang sinuman sa edad na 50. Ang mga patakarang ito ay magbibigay sa iyo ng mga benepisyo, tulad ng pagiging kasapi. Ang mga benepisyo ng pagiging miyembro ay madalas na nangangahulugang magbabayad ka ng mas mababa sa $ 100 taun-taon. Maaari ring makinabang ang iyong asawa mula sa mga planong ito ng seguro.

Ang mga pangmatagalang plano ng seguro ay madalas na nagbibigay sa iyo ng mga benepisyo at mga diskwento. Ang may-hawak ng policy minsan ay may access sa homeowner coverage, health coverage, at auto coverage. Bilang karagdagan, maaaring tumanggap ang tagapangasiwa ng mga serbisyo mula sa online, tulad ng musika, paglalakbay, pagtitipid ng grocery, mga pagtitipid ng computer at iba pang mga benepisyo.

Ang AARP ay nagtustos ng tagapagtaguyod ng patakaran sa mga adbokasiya. Ang mga adbokasiya ay madalas sa Washington, na kinakatawan ng mga taong ito. Ang representasyon ay sumasaklaw sa biniling kaligtasan, mga isyu sa Medicare at mga isyu sa seguridad sosyal.

Ang pang-matagalang seguro ay nagbibigay sa iyo ng mga adbokasiya na nagbibigay sa iyo ng payo ukol sa pamumuhay na mas malusog. Nakatanggap ka ng mga plano para sa financing, proteksyon sa pagbili, pamumuhay na malusog na payo at mga tip para sa mga magulang sa pag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay.

Dahil ang pagtaas ng gastos ay nangyari taun-taon, lalo na sa nursing home care Ang Medicare ay magbibigay lamang ng minimal na pag-aalaga sa pasyente. Ang pasyente ay dapat magbayad ng natitirang balanse ng kanyang pangangalaga mula sa kanyang mga benepisyong panlipunan sa seguridad. Ang mga hakbang sa seguro ng AARP sa labanan ang problemang ito.

Ang seguro sa pangmatagalang pangangalaga ay nagpoprotekta sa mga pamumuhunan ng tagapangasiwa pati na rin sa kanilang mga pagtitipid. Ang patakarang ito ay panatilihin ang iyong kalayaan. Hindi tulad ng karaniwang Medicare, ang planong ito ay nagbibigay-daan sa iyo upang mag-opt para sa anumang nursing home na pinili mo.Sa ibang salita, ang mga tumatanggap ng Medicare ay kwalipikado lang para sa mga napiling mga nursing home kung kinakailangan ng mga provider.

Mayroon kang mas malawak na opsyon sa AARP insurance. Ang pangmatagalang plano na ito ay sumasaklaw sa mga pagbabayad o gastos ng iyong pangangalagang pangkalusugan na natatanggap mo sa bahay, sa kabila ng kung sino ang mayroon ka bilang tagapag-alaga. Saklaw din ng planong ito ang nursing home expenses, adult care, o anumang pasilidad na nagbibigay ng pangangalaga sa mga matatanda.

Mayroon kang iba pang mga benepisyo sa patakaran sa pangmatagalang seguro.Maaari kang magpasyang mag-opt para sa mga plano ng pagbaluktot na tutugon sa iyong mga pangangailangan. Kung ikaw ay nasa mahigpit na badyet, ang mga tagapagbigay ng seguro ng AARP ay makahanap ng isang plano at coverage upang magkasya sa iyong mga pangangailangan.

Ang pangkaraniwang Medicare ay hindi sumasakop sa malawak na pangangailangan sa pangangalagang pangkalusugan para sa mas lumang henerasyon. Ito ay isang malaking problema, dahil maraming mga matatanda ay hindi nakakakuha ng pangangalagang pangkalusugan na kailangan nila. Masyadong maraming mga tao ang namatay nang mas maaga dahil sa problemang ito.

Kung naghahanap ka para sa saklaw ng healthcare, ang AARP ay ang ruta na maaari mong gawin. Sa halip na mag-alala sa iyong may edad na magulang, maaari kang magpahinga na alam na ang iyong minamahal ay nakakakuha ng pangangalaga na kailangan nila.

Comments

  1. No Comment Yet
Please login first for post a comment